Podmínky odstoupení od smlouvy

Podmínky o odstoupení od smlouvy

 

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1. Do 14 dnů máte právo od této smlouvy odstoupit bez udání důvodu.

1.2. Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba převezmete zboží.

1.3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od smlouvy informovat podnikatelku Michaelu Pavlatovou,místo podnikání

Stadická 3, Ostrava-Hrabůvka 700 30, IČ: 88032396, email:poppershop@email.cz, nejlépe písemně nebo emailem.

Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

1.4. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1. Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na dodání.

Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil/a pro provedení počáteční transakce, pokud jste

výslovně neurčil/a jinak. Při zasílání peněz poštovní poukázkou, účtujeme poplatek ve výši 40 kč (poplatek poště), zaslání peněz na účet je zdarma.

Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal/a zpět, podle toho, co nastane dříve.

Vrácené zboží nesmí být poškozeno (včetně obalu zboží) a nebylo použito.

2.2.

a) Převzetí zboží

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete ve vhodném obalu zpět na adresu:

Michaela Pavlatová, Stadická 3, Ostrava-Hrabůvka  700 30. Doporučujeme zboží zaslat zpět k nám doporučeně prostřednictvím České pošty a pojištěné,

nijak neručíme za ztrátu nebo poškození při cestě k nám. ZBOŽÍ NEZASÍLEJTE NA DOBÍRKU - TAKTO ZASLANÉ ZBOŽÍ NEBUDE PŘIJATO!

Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

b) Náklady spojené s vrácením zboží

Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.